Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

Một ngày...

MỘT NGÀY RỒI CŨNG PHẢI ĐI
Thuydu


ừ thì…rồi cũng người - ta
tiếc chi một chút phôi pha vô thường
ẩn trong đen trắng khôn lường
chút hương thừa thải cũng dường lãng quên
rượu buồn phải rượu không tên?
tri âm cạn chén nhớ quên bồi hồi
ai người đối ẩm cùng tôi?
âm thầm nhạt thếch làn môi lạnh lùng…
cốc sầu buốt giá tận cùng
ly cay đọng đắng bão bùng triều âm
luênh loang men ái lạnh câm
thiên thu vàng lá xa xăm cuộc trần
vốn rằng…con tạo xoay vần
một ngày rồi phải có lần chia xa
hóa thân chi kiếp…người ta
mai làm cát bụi
ra ma
cuộc này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét