Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

Hư ảo

HƯ ẢO

ta vớt mùa yêu giữa nhánh buồn
nguyệt tàn còn sót chút vàng buông
người thì! Đi mãi… đi đi mãi
khuất bóng trùng xa, giã ngọn nguồn


thôi thế từ nay xóa mộng cuồng
ta cùng bạc trắng thác dòng tuông
thả theo bụi nước lời hư ảo
gửi đỉnh mù mây nguyện ước suông...

Thuydu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét