Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

10 năm ư!?

Mười năm ư!?
Thuydu


em dõng dạc 
trước lũ hèn ngang ngược
mười năm ư!?
liệu chúng được còn không
mỉm môi cười 
kiêu hãnh trước cùm gông
rồi sẽ thành cơn giông... 
cuốn phăng phường bán nước
trước bản án đòn thù.
em vẫn bước
thẳng đường đi
dẫu trước hay sau
ngẩng đầu hiên ngang dạ chẳng hề nao
giương cao khát khao
TỰ DO - CÔNG LÝ
con đường Em đi
sục sôi ý chí
của Bà Trưng, Bà Triệu…
khí phách ngang trời
ăn áo cơm dân em trả cho đời
lời của nước non
ngàn năm đồng vọng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét